ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥ Α.Κ.Σ. ΣΕ ΑΡΙΘΜΟΥΣ

    • 2050 Φιάλες αίμα (από την έναρξη του προγράμματος εθελοντικής αιμοδσίας).
    • 450 Ανάδοχοι γονείς για τα ορφανά της Αρμενίας.
    • 274 Μαθητές (σχολικό έτος 2012 — 2013).
    • 80 Υποτροφίες αρμενιών φοιτητών (συμβολικές υποτροφίες κατά την διάρκεια της τελευταίας δεκαετίας).