ΣΚΟΠΟΙ | ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Ο Αρμενικός Κυανούς Σταυρός επιδιώκει την προώθηση ανθρωπιστικών αξιών μέσω φιλανθρωπικού και πολιτιστικού έργου. Για την επίτευξη των στόχων του:

1) Ενθαρρύνει το πνεύμα εθελοντισμού και αλληλεγγύης μεταξύ των μελών του.

2) Συμμετέχει στις κοινωνικές, πολιτιστικές, ανθρωπιστικές και εκπαιδευτικές δραστηριότητες της αρμενικής κοινότητας.

3) Συμπαρίσταται σε αναξιοπαθούντες και πληγέντες από πολέμους ή φυσικές καταστροφές, με διανομή τροφίμων, φαρμάκων και παροχή κάθε δυνατής υλικής   και ηθικής βοήθειας.

4) Διοργανώνει κατασκηνώσεις για νέους και άπορα παιδιά.

5) Ενθαρρύνει τη διδασκαλία της αρμενικής γλώσσας, τη διάδοση και διαφύλαξη του αρμενικού πολιτισμού και παραδόσεων, καθώς και την προβολή της ελληνικής κουλτούρας μεταξύ των μελών της αρμενικής διασποράς σ όλο τον κόσμο.

6) Διατηρεί τράπεζα αίματος.

7) Προωθεί συνεργασίες με οργανώσεις που επιδιώκουν παρεμφερείς σκοπούς.