ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ

Οι δραστηριότητες του Αρμενικού Κυανού Σταυρού χρηματοδοτούνται από τις ετήσιες συνδρομές των μελών του, δωρεές, έσοδα εκδηλώσεων (συνεστιάσεις, εκδρομές, λαχειοφόρος αγορά) καθώς και από την εκμίσθωση κληροδοτημάτων.

Σημαντικό μέρος από τα έσοδά του Αρμενικού Κυανού Σταυρού προέρχεται από το ετήσιο Bazaar-Αγάπης που διοργανώνεται τα τελευταία 17 χρόνια.