ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΔΟΜΗ

Ο Αρμενικός Κυανούς Σταυρός Ελλάδας αριθμεί 650 εθελόντριες — μέλη.

Διοικείται από εννεα-μελές Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέγεται από τις Γενικές Συνελεύσεις που συγκαλούνται ανά διετία.
Το Διοικητικό Συμβούλιο χαράσσει και συντονίζει όλες τις δραστηριότητες και τα προγράμματα, και εποπτεύει τη λειτουργία των παραρτημάτων του.

Για την διετία Ιούνιος 2016 – Μάιος 2018, η σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου είναι:

Πρόεδρος : Σιανκαγιάν Λουσαπέρ

Αντιπρόεδρος : Μπεκερετζιάν Ελισάβετ Εγσαμπέτ

Γεν.Γραμματεύς : Χαρουτουνιάν Αλίς

Ειδ.Γραμματεύς : Τζανικιάν Τζούλια Ιουλιανέ

Ταμίας : Μπαραζιάν Μάιντα-Μαρί-Τερέζ

Λογίστρια : Μπαρονιάν Σακέ

Σύμβουλοι : Κουρτογλιάν Νόρα, Σιμονιάν Αρμενουή, Τσερτσιάν Σερπουή-Φιλώρ

Γραμματεία : Μπαμπογλιάν Χοβίκ

Τα Παραρτήματα του ΑΚΣ Ελλάδας είναι:

     • «Ρουπινά» — Ν.Κόσμος – Ν.Σμύρνη
     • «Σοσέ» — Νίκαια – Πειραιάς
     • «Τζοβινάρ» — Αθήνα – Β.Προάστεια
     • «Ναϊρί» — Π. Φάληρο – Ν. Προάστεια
     • «Αχταμάρ» — Καρέας – Καισαριανή