ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗ

Ο Αρμενικός Κυανούς Σταυρός ιδρύθηκε το 1924, λειτουργεί δε από το 1926 ως αναγνωρισμένο Σωματείο με μή κερδοσκοπική, εθελοντική, φιλανθρωπική δράση.

Η ίδρυσή του ήταν ο καρπός μιάς ενσυνείδητης, οργανωμένης κίνησης γυναικών με έντονο αίσθημα αλληλεγγύης με στόχος την συμπαράσταση προς τους Αρμενίους πρόσφυγες που βρήκαν καταφύγιο στην Ελλάδα, μετά την Μικρασιατική καταστροφή.

Αρχικά, ο Αρμενικός Κυανούς Σταυρός λειτούργησε σαν κοινωνική πρόνοια, βοηθώντας τους πρόσφυγες ηθικά και υλικά με τη διοργάνωση συσσιτίων για απόρους, περίθαλψη ηλικιωμένων, παιδικών κατασκοινώσεων κλπ. Παράλληλα τέθηκαν τα θεμέλια για την ανέγερση υποτυπωδών δημοτικών σχολείων στις προσφυγουπόλεις της Κοκκινιάς (σημερινή Νίκαια) και Δουργουτίου (σημερινος Νέος Κόσμος), όπου είχε μετεγκατασταθεί η πλειονότης των προσφύγων.

Με την πάροδο των ετών, οι Αρμένιοι της διασποράς κατάφεραν να βελτιώσουν το βιοτικό τους επίπεδο, γεγονός που επέτρεψε στον Αρμενικό Κυανό Σταυρό να διευρύνει τα προγράμματά του και τις δράσεις του, με ανθρωπιστικά πάντοτε κριτήρια.

Μετά τον καταστροφικό σεισμό στην Αρμενία το 1988, ανοίχθηκε καινούργιο πεδίο δραστηριότητας και προσφοράς για όλους τους αρμενικούς συλλόγους της διασποράς. Παράλληλα με την κινητοποίηση της αρμενικής κοινότητας, σημαντική ήταν επίσης και η συμβολή της Ελληνικής Πολιτείας που διέθεσε μεταγωγικά αεροσκάφη για αποστολές ανθρωπιστικής βοήθειας στην νεοσύστατη Δημοκρατία της Αρμενίας.

Διαχρονικά, γνώμονας πάνω στον οποίο προσαρμόζει τη δραστηριότητά του ο Αρμενικός Κυανούς Σταυρός είναι η κάλυψη των αναγκών του αρμενικού λαού, όπως αυτές διαμορφώνονται και υπαγορεύονται από τις επικρατούσες συνθήκες.