Αρμενικός Κυανούς Σταυρός και Αρμενικά Σχολεία

Η δράση του Αρμενικού Κυανού Σταυρού στην κοινιτική ζωή έχει ως κύριο άξονα το αρμενικό σχολείο. Σήμερα λειτουργούν τα παρακάτω σχολεία του Αρμενικού Κυανού Σταυρού:

Δημοτικό Σχολείο ¨Ζαβαριάν¨ — Νίκαια

 

Ιστότοπος του σχολείου

Νηπιαγωγείο “Χαγιαστάν Ουσακλιάν” (Ζαβαριάν) — Νίκαια

Δημοτικό Σχολείο “Λεβόν & Σοφία Αγκοπιάν” — Ν.Κόσμος

Νηπιαγωγείο “Λεβόν & Σοφία Αγκοπιάν” — Ν.Κόσμος


Γυμνάσιο “Τζεναζιάν” — Ν.Κόσμος