Χρι­στου­γεν­νιά­τι­κο Bazaar Αρμε­νι­κού Κυα­νού Σταυ­ρού 2019 (Αθή­να)

Το Σαβ­βα­το 14 Δεκεμ­βρί­ου θα γίνει το Ετή­σιο Χρι­στου­γεν­νιά­τι­κο Φιλαν­θρω­πι­κό Μπα­ζάρ του παραρ­τή­μα­τος Ν. Κόσμου “Ρου­πι­νά” του Αρμε­νι­κού Κυα­νού Σταυ­ρού. Στην Αρμε­νι­κή λέσχη Αράμ Μανου­κιάν του Ν. Κόσμου. Ώρα έναρ­ξης: 17:00.

Οι επι­σκέ­πτες θα βρουν παρα­δο­σια­κα αρμέ­νι­κα φαγη­τά, λαχτα­ρι­στά γλυ­κά και αλμυ­ρά εδέ­σμα­τα και δια­κο­σμη­τι­κά χώρου!


Հ.Կ.Խ.ի Ֆիքսի «Ռուբինա» մասնաճիւղի ընկերուհիները կը պատրաստուին մասնաճիւղի տարեկան Ամանորի Պազարին համար։

Շաբաթ 14 Դեկտեմբերին, երեկոյեան ժամը 5.00էն վերջ, Ֆիքսի Արամ Մանուկեան ակումբի սրահէն ներս ներկաները պիտի գտնեն հայկական աւանդական ճաշատեսակներ, համեղ անուշեղէններ եւ աղի խորտիկներ, նաեւ՝ տօնական զարդեր եւ նուէրներ։