ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗ

ΣΚΟΠΟΙ | ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

ΘΕΛΩ ΝΑ ΒΟΗΘΗΣΩ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 2020

Το Σωματείο Αρμενικός Κυανούς Σταυρός   θα χορηγήσει με επιλογή, από τα έσοδα της Κληρονομιάς  ΤΑΚΒΟΡ ΑΒΕΔΙΚΙΑΝ, που διαχειρίζεται,  σε  τριάντα δύο (32 ) οικονομικά ασθενείς μαθητές  αρμενικής καταγωγής που φοιτούν ή επιθυμούν να φοιτήσουν στα   δίγλωσσα σχολεία του Σωματείου

Περισσότερα »